Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij

Pytanie do burmistrza

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-05-21 15:54:02, przez Mieszkaniec osiedla
Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy remont ulica Traugutta będzie wykonywany w tym roku? Jeśli tak to na kiedy przewidziany jest termin realizacji?

Dziękuję i pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-22 11:28:29
Szanowny Panie
Niestety w tym roku nie planujemy remontu nawierzchni ul. Traugutta. Kontynuowany będzie remont nawierzchni ul. Kusocińskiego. Prawdopodobnie pozostałe ulice będą remontowane w 2018 r.

Władysław Dariusz Łokietek
Burmistrz Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-17 21:35:45, przez Zaniepokojeni Rodzice
Szanowny Panie Burmistrzu,

Z tego co się orientujemy w naszej szkole w Sobiekursku w roku szkolnym 2017/2018 bedzie uczęszczała bardzo duża grupa dzieci do klasy pierwszej - ok.30tu.
W związku z tym mamy gorącą prośbę i pytanie - czy jest możliwość stworzenia dwóch pierwszych klas?

Zaniepokojeni Rodzice
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-22 11:28:05
Na tą chwilę do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku jest zapisanych 27-ro dzieci do klasy pierwszej. Dwójka dzieci ponad obowiązującą liczbę. Klasa ta nie musi być dzielona na dwie. Ale zostanie zatrudniony dla tej klasy przy takiej liczbie dzieci asystent nauczyciela, który będzie pomagał nauczycielowi prowadzącemu klasę.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-18 07:16:09, przez Mirek
Witam
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w systemie NaprawmyTo.pl zgłoszenie z dnia 30/10/2016 z godz. 17:36 ma status ˝naprawione˝ skoro do tej pory nie jest naprawione?
Jeśli to nie UM odpowiada za wskazane miejsce, to zgłoszenie powinno mieć status ˝nie będzie naprawione˝, ewentualnie z odpowiednim komentarzem dlaczego nie.
O tym samym miejscu wspomina również Krzysiek w swoim pytaniu z dnia 2017-05-07.
Dodam jeszcze, że to nie jedyne zgłoszenie które zyskało status ˝naprawione˝ mimo, że stan faktyczny mówi co innego.

 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-22 11:27:23
Szanowny Panie
Osoba administrująca ze strony urzędu “NaprawmyTo” przesyła informację do jednostek odpowiedzialnych za usunięcie zgłoszonej “awarii”. Po otrzymaniu zwrotnej informacji, nadaje jej odpowiedni status. Niestety zdarza się (jak widać), że w mailach zwrotnych informujących o naprawieniu wkradnie się omyłkowo sprawa nie naprawiona. Za takie błędy możemy jedynie przeprosić. Ale dobrze, że Państwo reagujecie na takie przypadki, dzięki czemu możemy je eliminować.
Zaniepokoiła mnie jednak informacja, że nie jest to jedyne zgłoszenie, które nie zostało wykonane, choć ma status naprawionego. Bardzo proszę o wskazanie tych spraw.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-16 22:00:23, przez Sebastian
Witam,
Panie Burmistrzu prosze o uczulenie policji oraz wszelkich służb porządkowych na coraz zuchwalsze jazdy samochodami na ul Wyszyńskiego. Chodzi głównie o parking przy sieci dyskontowej i innych lokalach. Nie ma tam jakiegokolwiek monitoringu lub głośnikow, ktore pomogłyby reagować na chuligańskie wyczyny. Pytanie, czy coś powstanie w tym kierunku ? Plac ten, szczególnie w wakacje staje sie miejscem driftów, niebezpiecznych manewrów samochodów osobowych (marki BMW wyjątkowo często). To samo ma miejsce na skrzyżowaniu ulicy Wiślanej z drogą 801. Szerokie skrzyżowanie nocą w weekend jest miejscem szczególnie narażonym na wypadki.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-17 08:23:32
Szanowny Panie,
Zwrócimy uwagę policji na wskazane przez Pana miejsca.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-07 22:30:23, przez Krzysiek
Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrównanie ulicy Spokojnej i ulicy Łąkowej.
Ponadto chciałbym zgłosić jeszcze następujące sprawy:
1. Od dłuższego czasu na skrzyżowaniu ulic Bielińskiego i Żaboklickiego na wlocie od strony Otwocka jest obrócony do góry nogami znak A-7 - ustąp pierwszeństwa.
2. Na ulicy Wiślanej po robotach drogowych, które miały miejsce bodajże w ubiegłym roku, nadal obowiązuje czasowe ograniczenie prędkości do 30 km/h - no chyba że jest to w projekcie stałej organizacji ruchu, ale nie sądze.
3. Prosiłbym o doznakowanie skrzyżowania ulicy Karczówek i ulicy Łąkowej pod kątem pierwszeństwa przejazdu, ponieważ przy obecnym stanie skrzyżowanie wydaje się być równorzędnym, co jest niejednoznaczne dla kierowców jadących od strony ulicy Przechodniej z uwagi na to, że geometria skrzyżowania sugeruje inne zasady pierwszeństwa

Dziękuję i pozdrawiam


 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-15 15:59:50
Szanowny Panie
Ul. Żaboklickiego, Mickiewicza oraz Wiślana są drogami powiatowymi. Pańskie uwagi przekazaliśmy do zarządcy ww. dróg tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.
Jeżeli chodzi o wyrównanie ul. Spokojnej i Łąkowej, informuję, że w ramach bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez Grupę Remontową, ww. ulice w miarę możliwości będą wyrównywane.
Zlecone zostanie również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, która umożliwi ustawienie stosownych znaków drogowych w ul. Karczówek/Łąkowa.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-14 18:14:55, przez John Doo
Panie Burmistrzu,

Mieszkam w pobliżu placu zabaw na os. Częstochowska, gdzie kilka lat temu został zainstalowany monitoring, co znacznie polepszyło utrzymanie porządku na tym właśnie placu. Od jakiegoś czasu obserwuję, że nikt chyba w ten monitoring nie patrzy, ponieważ nie ma żadnych komunikatów wzywających młodzież i dorosłych do należytego korzystania z zainstalowanych tam zabawek. Przychodzi młodzież z alkoholem, zachowują się niewłaściwie, a głośnik przy kamerze milczy jak kamień. My jako okoliczni mieszkańcy, upominamy w miarę możliwości te niewłaściwie zachowujące się osoby, przez co niepotrzebnie robimy sobie wrogów. Dwa, trzy lata temu reakcja monitoringu na różne incydenty była bardzo szybka i skuteczna, wystarczyło krótkie upomnienie przez megafon i sytuacja wracała do porządku.

Proszę zatem o reakcję i uczulenie pracownika odpowiedzialnego za patrzenie w monitoring o pilniejszą pracę. Proszę również o podanie tel. do centrum monitoringu, aby w razie zauważenia jakiejś podejrzanej sytuacji zadzwonić w celu zasygnalizowania problemu i skierowania uwagi w to miejsce.

z poważaniem

John Doo
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-15 15:59:20
Dziękujemy za informację. Uczuliliśmy obsługę monitoringu na właściwe reagowanie.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-09 08:52:39, przez Kazimierz Omen
Panie Burmistrzu,

Czy wiadomo Panu kiedy wystartuje BIP dla MGOK? Od bardzo dawna w stopce na stronie internetowej MGOKu jest ikona sugerująca możliwość wejścia do BIPu, ale łącze prowadzi do strony MGOK a nie do BIPu.

Kazimierz
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-12 14:45:23
Szanowny Panie
MGOK poinformował mnie, że po zmianie strony internetowej trwają prace nad pełną dokumentacją do BIP-u. O szczegóły proszę pytać Dyrekcję MGOK.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 10:35:58, przez Dominika Sasin
Szanowny Panie, jak długi jest czas oczekiwaniami lokal zastępczy dla matki samotnie wychowującej dziecko,która nie wykazuje dochodów? Chodzi o sytuację,w której jest prawomocny nakaz eksmisji. A może gminie bardziej opłaca się pokrywać koszty czynszu,który często przewyższa dochód w rodzinie? Jak to możliwe,że mieszkania OSM własnościowe są tak drogie w utrzymaniu? Czy musi tak być? Proszę o pomoc bo domyślam się,że na interwencję liczyć nie można po 28 latach skoro do tej pory czynsz nie maleje i nie jest on do końca zależny od władz miejskich. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-12 14:39:26
Szanowna Pani

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Stosownie do art. 14 ust. 6 ww. ustawy, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, Sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W związku z powyższym eksmisja jest wstrzymywana do czasu złożenia przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a nie do czasu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Odpowiadając w zakresie dotyczącym wysokości stawki za czynsz lokali własnościowych w OSM, informuję, iż ww. stawki czynszu są niezależne od Gminy Karczew. Stawka za czynsz zatwierdzana jest przez Zarząd OSM. Natomiast stawka za wodę – przez OPWIK, stawka za gaz – PGNiG, oplata za energię elektryczną – PGE.Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-10 12:47:30, przez Mieszkaniec Karczewa
Szanowny Panie Burmistrzu,

Co się dzieje w sprawie rozbudowy/remontu dw 801 potocznie zwaną obwodnicą? Są jakieś konkrety/harmonogram prac na bieżący ewentualnie przyszły rok? DW 801 w Gminie Karczew jest w fatalnym stanie - dziury, koleiny, ubytki w jezdni. Od Otwocka do Warszawy został w ostatnich latach wymieniony asfalt. A co z Gminą Karczew? Są jakieś informacje w tej sprawie?

Dziękuję.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-11 08:48:58
Szanowny Panie
Niestety nie mamy zbyt precyzyjnych informacji. Trwają obecnie prace projektowe dotyczące rozbudowy DW 801 na odcinku od ronda w Otwocku Małym do Piotrowic (planowane są obecnie drogi serwisowe).
MZDW planuje w kolejnych latach nakładkę asfaltową na odcinku od ronda w Otwocku Małym do Otwocka w perspektywie kilku najbliższych lat, w zależności od budżetu MZDW - niestety nie znamy dokładnych dat.

Bartłomiej Tkaczyk
Zastępca Burmistrza Karczewa
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-25 08:42:33, przez Małgorzata
Zapytanie dotyczy drogi we wsi Glinki (Julianów), a mianowicie sypania żużlu lub tłucznia na ww. drodze. Sypanie żużlu i tłucznia nic nie daje, po miesiącu/dwóch po tłuczniu już nie ma śladu po zostaje rozjeżdżony przez pojazdy, a po drugie w lato strasznie się kurzy. Wiem że dokończenie remontu ww. drogi zaplanowane jest na rok 2018. ale czy możliwe byłoby zalanie tych dziur czymś innym?
Nadmienię tylko że droga jest w fatalnym stanie.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-05 09:14:20
Szanowna Pani
Sprawę przekazałem do realizacji do Grupy Remontowej. Myślę, że w maju bieżące prace naprawcze zostaną wykonane.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-02 19:05:41, przez Ja
Mam pytanie- po co referendum i marnowanie pieniędzy, skoro PIS w ubiegłym tygodniu wycofało projekt ustawy o Metropolii Warszawskiej z Sejmu?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-05 08:26:12
Szanowna/y Pani/e
O tym, czy będzie referendum w naszej gminie, decyzję w najbliższych dniach podejmą Radni Rady Miejskiej w Karczewie. Proponuję jednak mieć duży dystans do tego, co mówią politycy. Często dziś mówią co innego, niż jutro. Zalecam daleko idącą czujność w sprawie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-24 15:27:09, przez Mieszkanka Karczewa
Panie Burmistrzu,

jakiś czas temu na stronie BIP Karczew został ogłoszony przetarg na zakup działki o numerze 52/9 (ul. Bohaterów Westerplatte), cena wywoławcza była bardzo konkurencyjna. Kiedy dzwoniłam do urzędu by dowiedzieć się o możliwości budowy domu na tej działce otrzymałam informację, że jest to niemożliwe ze względu na linie średniego napięcia przebiegające przez tę działkę. Ostatnio przejeżdżałam obok i widzę, że działkę ktoś już ogrodził, a więc prawdopodobnie będzie się tam budował. Zaczynam się zastanawiać, dlaczego urzędnik udzielający mi informacji wprowadził mnie w błąd. Czy można to wyjaśnić?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-05 08:25:20
Szanowna Pani
Dla każdego warunki przetargowe były takie same. W ogłoszeniu o przetargu była informacja o usytuowaniu na działce słupa energetycznego i linii energetycznej. Na nieruchomości faktycznie znajduje się słup średniego napięcia, który uniemożliwia zabudowę działki domem jednorodzinnym. Osoba, która wygrała przetarg na zakup działki, nabyła przedmiotową nieruchomość ze świadomością istniejącego na niej słupa energetycznego i linii napowietrznej. O planach zabudowy działki nie możemy się wypowiadać. Leży to w gestii nowego właściciela.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-24 16:58:16, przez Mieszkaniec Otwocka W.
Panie Burmistrzu
W odpowiedzi udzielonej w dn. 28.03.2017 odnośnie prośby rozsypania tłucznia na ul. Polnej w Otwocku Wielkim napisał Pan, że miała być zorganizowana akcja rozsypania z sołtysem. Coś takiego nie miało miejsca do dnia dzisiejszego, a minął kolejny miesiąc. Poza tym od czego jest grupa remontowa?
W pytaniach zadawanych Panu często pojawiają się pytania innych mieszkańców odnośnie zakupu tłucznia i w odpowiedziach pisze Pan o braku funduszy...
Tłuczeń na ul. Polnej leży od początku zimy. Został zakupiony za pieniądze sołeckie i jeszcze mieszkańcy maja sobie sami go rozsypać???
Dla grupy Remontowej to przecież nie praca na cały dzień przy tak posiadanym sprzęcie.
Proszę o zajęcie się tą sprawą.

Mieszkaniec
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-05 08:17:22
Szanowny Panie
Z informacji, które posiadam od Sołtysa, akcja rozdysponowania tłucznia w Otwocku Wlk. odbyła się. O szczegóły proszę pytać sołtysa p. Stefana Molendę. To, że tłuczeń leży na ul. Polnej, to nie jest wina Grupy Remontowej. Takie były ustalenia z Sołtysem. Miało nastąpić jego rozwiezienie siłami własnymi Mieszkańców. Dziś wiem, że p.Sołtys uzgodnił z Dyrektorem Grupy Remontowej, iż nastąpi niebawem jego rozsypanie. O to, kiedy i gdzie, proszę pytać bezpośrednio p.Sołtysa.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-25 23:51:24, przez Kazimierz Omen
Panie Burmistrzu,

Czy dałoby radę tak zmodyfikować serwis WWW urzędu, aby więcej niż 4 ostatnie niusy były wyświetlane na stronie głównej? Ze względu na fakt, że czasami informacje do wprowadzenia się skumulują, to zdarza się, że najświeższy wpis wyrzuca ze strony głównej najstarszy wpis wstawiony danego dnia i taki wpis może umknąć czytelnikom. Sądzę, że zwiększenie z 4 do 8 wyświetlanych wpisów rozwiązałaby sprawę.

Kazimierz
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-05 08:16:34
Szanowny Panie
Ma Pan rację, że czasem się zdarza, iż pojawiają się więcej niż cztery aktualności w jednym dniu. Ale są to sytuacje sporadyczne. Aby ważne informacje “nie umknęły” czytelnikom, stosujemy w tym celu rotator ikon, gdzie cały czas owe ważne informacje są wyświetlane. Poza tym wszystkie wcześniejsze informacje znajdują się po linkiem “Zobacz wszystkie”. Zwiększenie liczby aktualności może zaburzyć estetykę strony oraz spowodować chaos informacyjny.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-23 11:46:40, przez Monika
Panie Burmistrzu,

W zeszłym roku poruszyłam temat półkolonii w Karczewie dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-3). Obiecał Pan zastanowić się/ sprawdzić możliwości ect. Jaka jest Pana decyzja ww sprawie ?

Oferta MGOK w tej kwestii jest niestety bardzo uboga. Rodzice pracujący nie mają szans odprowadzić dziecko o 11:00 i odebrać o 15:00. Ponadto zajęcia odbywają się głównie w budynku.
Miasto natomiast dysponuje bardzo dobrym zapleczem zarówno lokalowym (szkoły/MGOK), gastronomicznym (kuchnia i stołówka w szkole), pedagogicznym jak i przestrzennym (Karczew i okolice to piękna miejscowość, trzeba tylko pokazać dzieciom jak je dostrzegać). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie wiązało się to z dodatkową opłatą.


 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-24 10:06:00
Szanowna Pani
Decyzja nie została jeszcze podjęta. Temat jest analizowany i myślę, że się rozstrzygnie do końca maja.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-21 16:47:46, przez Mieszkanka
Panie Burmistrzu. Czy mógłby zwrócić się Pan do ZDP w sprawie oznakowania drogi w Otwocku Małym? Chodzi mi o drogę koło świetlicy wiejskiej. Droga prowadząca do Otwocka Wielkiego od ronda, na zakręcie koło krzyża powinna być oznakowana jako skrzyżowanie równorzędne dla kierowców jadących od ronda. Prosze zauważyć, ze droga odchodząca w prawo jest drogą utwardzoną, a skoro nie ma innego oznaczenia, w świetle przepisów stanowi drogę z pierwszeństwem nad samochodami jadącymi od ronda w stronę Otwocka Wielkiego. Niestety, nikt nie myśli o ustąpienia pierwszeństwa. Zatem prosze o interwencję- albo o oznakowanie skrzyżowania jako równorzędne, albo o zmienę pierwszeństwa i o umieszczenie przez ZDP stosownych znaków.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-24 10:05:28
Szanowna Pani
Oczywiście wystosuję pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-13 19:55:03, przez klientka wodociągów
Witam
w KRS firmy Wodociągi i Kanalizacja Karczew właścicielem jest Gmina Karczew.
Proszę zatem Gminę Karczew o wyznaczenie godzin pracy tej spółki tak, abym mogła załatwić sprawy nie biorąc urlopu w pracy. Myślę, że to nie problem, aby 1 dzień w tygodniu firma była czynna np. od 10 do 18.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-18 10:31:18
Szanowna Pani
Przyjmuję do realizacji Pani postulat i postaram się, aby od 1 maja nastąpiła zmiana

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 09:02:25, przez Artur Adaszewski
Witam
Panie Burmistrzu , właśnie (nie) rząd zaczął ˝ konsultację społeczne ˝ w  sprawie przyłączenia Karczewa i  nie tylko do stolicy , wszyscy wiemy że to czysta fikcja i  żadnych prawdziwych konsultacji nie będzie . Prosił bym aby coś w  tym kierunku działać bo obudzimy się któregoś dnia ˝ warszawiakami ˝ a  wiadomo że władza centralna potrafi przeforsować różne bzdury nawet pod osłoną nocy . Czy nie dało by się zorganizować petycji , podpisów imiennych aby nie likwidowali nam Karczewa , miasta które ma długą i  piękną historię . Radni mogli by po swoich osiedlach zbierać podpisy od mieszkańców i  sami mieszkańcy mogli by się w  taką akcję zaangażować . Uważam że ta sprawa jest bardzo poważna i  niecierpiąca zwłoki gdyż potem może być już za póżno .
Pozdrawiam i  liczę na jakieś konkretne działania z  Pana i  wszystkich radnych strony .
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:26:43
Szanowny Panie
Niebawem po świętach będziemy wraz z Radnymi podejmować decyzję w powyższej sprawie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-04 10:22:04, przez Paulina Jurgiel-Biedrzycka
Szanowny Panie Burmistrzu!
Jestem mamą dziecka 4 letniego, które w postępowaniu rekrutacyjnym do trzech miejskich przedszkoli nie dostało się do żadnego. Co z obowiązkiem przedszkolnym dla 4 latków? Czy dostał Pan od przedszkoli listę dzieci niezakwalifikowanych? Czy będzie pisemna odpowiedź dla ich rodziców? Na stronie MEN jest napisane:
˝Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.˝
oraz:
˝ Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z  wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznej placówki wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, jej dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka. W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Czas pracy tej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy na przykład przedszkola, do którego rodzice zgłosili dziecko. ˝

Czy gmina zapewni dzieciom miejsca w przedszkolach? Czy jest szansa na zapewnienie miejsca w przedszkolach w mieście?

Ponadto pragnę dodać, że przykre jest przywitanie nowych mieszkańców Karczewa brakiem punktów w rekrutacji za PIT 2016, który ˝poszedł˝ do Otwocka, bo tam mieliśmy meldunek. Od stycznia ja i córka mamy meldunek karczewski. Rozumiem ogólne zasady rządzące się rekrutacją i wiem, że to ogólnopolski problem, ale proszę o ustosunkowanie się do mojego zapytania.

Łącząc wyrazy szacunku,
Paulina Jurgiel-Biedrzycka
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:25:56
rodziców zgodnie z ustawą została wysłana propozycja innego przedszkola. Na te propozycje Burmistrza rodzice już odpowiedzieli i przyjęli lub nie, miejsce w innym przedszkolu.
W Pani przypadku komisja rekrutacyjna, która opiniowała wnioski rodziców, musiała stwierdzić jakieś braki lub nieprawidłowości w dokumentacji. Stąd decyzja odmowna. Proponuję Pani złożenie jeszcze raz wniosku do wybranego przedszkola, na rekrutację uzupełniającą, która w naszej gminie trwać będzie od 19.04.2017 r. do 25.04 2017 r. Proponuję tym razem dopilnować złożenia wszystkich obowiązujących dokumentów.
Listę przedszkoli z ilością wolnych miejsc do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, znajdzie Pani na naszej stronie Urzędu.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-04 17:34:57, przez Adam
Panie Burmistrzu,
Bardzo ładnie zostały wykonane ulice w kostce na os. Czestochowska. Pytanie kiedy takie będą wykonane na os. Warszawska? np. ul Mochnackiego, Redutowa czy Podchorązych?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:25:19
Szanowny Panie
W os. Częstochowska jest jeszcze do budowy nawierzchnia ul. Kusocińskiego, Traugutta i Boh. Powst. Styczniowego. W os Warszawska w pierwszej kolejności będzie kontynuowany kierunek ul.Ordona (do ul.Prądzyńskiego), część ul. Prądzyńskiego (do ul.Wysockiego) i ul. Mochnackiego (największe nagromadzenie budynków). Kolejne ulice będą zapewne realizowane, w miarę posiadanych środków finansowych w kolejnych latach.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 ] >> koniec

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
6805690
Dzisiaj:
39
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.145.118.24
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij