Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Pytanie do burmistrza

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-04-13 19:55:03, przez klientka wodociągów
Witam
w KRS firmy Wodociągi i Kanalizacja Karczew właścicielem jest Gmina Karczew.
Proszę zatem Gminę Karczew o wyznaczenie godzin pracy tej spółki tak, abym mogła załatwić sprawy nie biorąc urlopu w pracy. Myślę, że to nie problem, aby 1 dzień w tygodniu firma była czynna np. od 10 do 18.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-18 10:31:18
Szanowna Pani
Przyjmuję do realizacji Pani postulat i postaram się, aby od 1 maja nastąpiła zmiana

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 09:02:25, przez Artur Adaszewski
Witam
Panie Burmistrzu , właśnie (nie) rząd zaczął ˝ konsultację społeczne ˝ w  sprawie przyłączenia Karczewa i  nie tylko do stolicy , wszyscy wiemy że to czysta fikcja i  żadnych prawdziwych konsultacji nie będzie . Prosił bym aby coś w  tym kierunku działać bo obudzimy się któregoś dnia ˝ warszawiakami ˝ a  wiadomo że władza centralna potrafi przeforsować różne bzdury nawet pod osłoną nocy . Czy nie dało by się zorganizować petycji , podpisów imiennych aby nie likwidowali nam Karczewa , miasta które ma długą i  piękną historię . Radni mogli by po swoich osiedlach zbierać podpisy od mieszkańców i  sami mieszkańcy mogli by się w  taką akcję zaangażować . Uważam że ta sprawa jest bardzo poważna i  niecierpiąca zwłoki gdyż potem może być już za póżno .
Pozdrawiam i  liczę na jakieś konkretne działania z  Pana i  wszystkich radnych strony .
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:26:43
Szanowny Panie
Niebawem po świętach będziemy wraz z Radnymi podejmować decyzję w powyższej sprawie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-04 10:22:04, przez Paulina Jurgiel-Biedrzycka
Szanowny Panie Burmistrzu!
Jestem mamą dziecka 4 letniego, które w postępowaniu rekrutacyjnym do trzech miejskich przedszkoli nie dostało się do żadnego. Co z obowiązkiem przedszkolnym dla 4 latków? Czy dostał Pan od przedszkoli listę dzieci niezakwalifikowanych? Czy będzie pisemna odpowiedź dla ich rodziców? Na stronie MEN jest napisane:
˝Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.˝
oraz:
˝ Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z  wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznej placówki wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, jej dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka. W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Czas pracy tej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy na przykład przedszkola, do którego rodzice zgłosili dziecko. ˝

Czy gmina zapewni dzieciom miejsca w przedszkolach? Czy jest szansa na zapewnienie miejsca w przedszkolach w mieście?

Ponadto pragnę dodać, że przykre jest przywitanie nowych mieszkańców Karczewa brakiem punktów w rekrutacji za PIT 2016, który ˝poszedł˝ do Otwocka, bo tam mieliśmy meldunek. Od stycznia ja i córka mamy meldunek karczewski. Rozumiem ogólne zasady rządzące się rekrutacją i wiem, że to ogólnopolski problem, ale proszę o ustosunkowanie się do mojego zapytania.

Łącząc wyrazy szacunku,
Paulina Jurgiel-Biedrzycka
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:25:56
rodziców zgodnie z ustawą została wysłana propozycja innego przedszkola. Na te propozycje Burmistrza rodzice już odpowiedzieli i przyjęli lub nie, miejsce w innym przedszkolu.
W Pani przypadku komisja rekrutacyjna, która opiniowała wnioski rodziców, musiała stwierdzić jakieś braki lub nieprawidłowości w dokumentacji. Stąd decyzja odmowna. Proponuję Pani złożenie jeszcze raz wniosku do wybranego przedszkola, na rekrutację uzupełniającą, która w naszej gminie trwać będzie od 19.04.2017 r. do 25.04 2017 r. Proponuję tym razem dopilnować złożenia wszystkich obowiązujących dokumentów.
Listę przedszkoli z ilością wolnych miejsc do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, znajdzie Pani na naszej stronie Urzędu.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-04 17:34:57, przez Adam
Panie Burmistrzu,
Bardzo ładnie zostały wykonane ulice w kostce na os. Czestochowska. Pytanie kiedy takie będą wykonane na os. Warszawska? np. ul Mochnackiego, Redutowa czy Podchorązych?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:25:19
Szanowny Panie
W os. Częstochowska jest jeszcze do budowy nawierzchnia ul. Kusocińskiego, Traugutta i Boh. Powst. Styczniowego. W os Warszawska w pierwszej kolejności będzie kontynuowany kierunek ul.Ordona (do ul.Prądzyńskiego), część ul. Prądzyńskiego (do ul.Wysockiego) i ul. Mochnackiego (największe nagromadzenie budynków). Kolejne ulice będą zapewne realizowane, w miarę posiadanych środków finansowych w kolejnych latach.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-03 21:39:09, przez Mirek
Panie Burmistrzu,
poruszając się ulicą Widok w kierunku OSP natrafiamy na miejsce które, według mnie, jest nieprawidłowo oznakowane. Znak B-1 oraz B-36 w żaden sposób nie oznaczają parkingu - co sugerują wymalowane miejsca parkingowe.
Podaję link o które miejsce mi chodzi: http://tiny.pl/g5fxl
Zgodzi się Pan chyba ze mną?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:24:50
Szanowny Panie
Organizacja ruchu w ww. rejonie została opracowana przez osobę z uprawnieniami i zatwierdzona przez Powiatowego Inżyniera Ruchu. Organizacja ta uwzględnia konieczność zapewnienia wyjazdu dla pojazdów OSP Karczew z garaży.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-30 11:51:25, przez Kazimierz Omen
Panie Burmistrzu,

Czy dałoby radę sprawniej wprowadzać informacje do Biuletynu Informacji Publicznej? Nie pierwszy już raz ma miejsce taka sytuacja, że zapowiedź posiedzenia komisji Rady Miejskiej jest publikowana na dzień przed planowanym posiedzeniem, choć Biuro Rady Miejskiej stosowny dokument ma przygotowany dużo wcześniej. Żeby nie być gołosłownym: informacja o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu została dodana do BIP 27.03.2017, termin posiedzenia to 28.03.2017 choć data i program posiedzenia został zatwierdzony 21.03.2017.

Kazimierz
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:24:15
Szanowny Panie
BIP urzędu funkcjonuje sprawnie. Niestety, jak wszędzie, zdarzają się jednostkowo sytuacje, które mogą spowodować opóźnienia w publikacji materiałów, z które przepraszamy.
Spróbujemy działać jeszcze sprawniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o informacje dotyczące posiedzeń komisji.


Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 20:46:28, przez Marcin Michalczyk
Szanowny Panie Burmistrzu

Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:51:32 na moje pytanie, po prostu utwierdza mnie w przekonaniu iż nie zna się Pan na finansach gminy.

Cały czas (od początku dyskusji) rozmawiamy o podatku od osób fizycznych, czyli 1/3 budżetu Gminy Karczew co wynosi około 18 mln złotych !!!!!
Pan mi natomiast podaje wielkość podatku ˝od nieruchomości˝.

Czy naprawdę nie odróżnia Pan tych podatków ???? Nie wie Pan skąd jest przychód do gminy w wysokości 18 mln złotych ?????

Może nie czekajmy do wyborów, tylko ˝Kończ waść, wstydu oszczędź!˝.

Z poważaniem
Marcin Michalczyk
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-11 12:18:19
Szanowny Panie

Z przykrością, po raz kolejny muszę stwierdzić, że jednak Pan nic nie rozumie z zasad samorządności i finansów gminy. Stwierdza Pan „Cały czas (od początku dyskusji) rozmawiamy o podatku od osób fizycznych…”. Chcę zauważyć, że to Pan pisze o podatku od osób fizycznych. Ja podałem konkretną kwotę, jaka wpływa z podatku od nieruchomości z ul. Reja do budżetu Gminy Karczew, kwotę identyfikowalną z punktu widzenia kryteriów, które Pana interesują.

W swojej drugiej odpowiedzi stwierdziłem, że „Jeżeli chodzi o kwestię, która jest w zakresie informacji publicznej (z Pana pytania z 28.03.2017r – podatku dochodowego), przygotujemy odpowiedź w terminie ustawowym‘’. Takie są fakty – tylko proszę czytać treści ze zrozumieniem.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 marca 2017 r. informuję, że finansowanie gmin jest bardzo złożonym procesem, z uwagi na sam mechanizm. Złożoność mechanizmów związanych z przepływem środków pieniężnych powoduje, że trudno jest w kilku słowach opisać ten mechanizm. Dokonując jednak pewnego uproszczenia na użytek niniejszej odpowiedzi przedstawię Panu elementy związane z tym podatkiem.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2017 roku wynosi 37,89%. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się przede wszystkim mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Tego wyliczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanym przez płatników według stanu na dzień 15 września roku bazowego (poprzedzającego rok budżetowy).

Poniżej przedstawiam kalkulację planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

NK - Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w kraju - 77 599 408 479,50 zł

NG - Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 rok -
42 579 860,85 zł

Z - Wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok - 0,00054871373

PP - Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 rok (37,89%) - 33 417 843 300,00 zł

PU - Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 rok (PP*Z) - 18 336 829,00 zł

Podsumowując, rozumiem, że może Pan nie znać procesów finansowych zachodzących w gminie i zadawać pytania retoryczne, cyt. „Jaki wpływ z tytułu podatków dochodowego od osób fizycznych z ulicy Reja”, na które z uwagi na brak danych o złożonych zeznaniach podatkowych przez mieszkańców ul. Reja, nie można odpowiedzieć.

Ponadto przypominam, że rozpowszechnianie informacji o zarobkach innej osoby można traktować w kategoriach naruszenia danych osobowych. Ale jeżeli Pan posiada takie dane, to proszę sobie wyliczyć wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z ulicy Reja, stosując ww. wskaźniki.

Urząd Miejski w Karczewie nie posiada informacji o podatku dochodowym mieszkańców z ulic naszego miasta.Szanowny Panie

To, że się ma tytuły, nie świadczy o tym, że się posiada wiedzę w każdym przedmiocie, a szacunek dla innych to cecha, której ewidentnie Panu brakuje. W treści tej korespondencji zachowuje się Pan jak osoba zadufana w sobie, pełna pogardy dla innych, a jednocześnie bardzo niegrzeczna. Prywatną naszą dotychczasową znajomość proszę uznać za niebyłą.

Mam nadzieję , że nie czyta tych Pańskich „treści” Pana Tata, którego bardzo szanuję.

Kończąc tę mało merytoryczną polemikę, która świadczy o Pana roszczeniowym i aroganckim nastawieniu, chcę Pana poinformować, że o tym kiedy przestanę być Burmistrzem, zdecydują Mieszkańcy – wyborcy. Trochę więcej pokory w życiu.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek


 
Pytanie zadane dnia 2017-04-03 16:11:53, przez M
Szanowny Panie. Czy w związku z reformą oświaty, wchodzącą w życie we wrześniu 2017, nauczyciele mogą być pewni swoich dotychczasowych stanowisk? Jestem studentką kończącą studia i niestety każdy jeden dyrektor naszej gminy twierdzi, że większość nauczycieli i tak zostanie przeniesionych do innej placówki, ponieważ zabraknie etatów, więc o nowych, dla młodych nauczycieli nie ma mowy.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-05 09:18:13
Szanowna Pani
Zbyt dużo ode mnie Pani oczekuje. Życie pokaże z czasem, jakie będą skutki reformy oświaty.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-30 11:06:34, przez robert
Kiedy możemy sie spodziewać rozsypania tłucznia na ulicy Krasickiego?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-05 09:17:18
Szanowny Panie
Zakup tłucznia nastąpi w miesiącach maj - czerwiec. O szczegóły odnośnie tego, gdzie będzie rozsypywany, proszę zwracać się do Dyrekcji Grupy Remontowej.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-30 12:19:46, przez Przemek
Witam ja zglaszam sie z prosba o remont ulicy Buczka przy przedszkolu i remont ulicy Otwockiej pierwsza czesc byla wyremontowana a co z dalsza czescia w strone ługów ? Ja jezdze ta ulica codziennie do przedszkola tam po deszczu jest masakra przejechac w polowie ulicy jest zadolowanie tam wiecznie stoi woda a po ulewach tam jest jezioro wstyd. Wiem Pan powie ze sa gorsze drogi ale tak niemoze byc prosze o interwencje
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-05 09:16:43
Szanowny Panie
Nie planujemy w tym roku remontu nawierzchni ww. ulic. Są jeszcze w Karczewie ulice, które są gruntowe i od wielu lat czekają na utwardzoną nawierzchnię. Jeżeli chodzi o kałużę w ul. Otwockiej, to studnie chłonne będą czyszczone. W tym rejonie nie ma kanalizacji deszczowej, a studnie zbierają nadmiar wody w dłuższym okresie czasu.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 20:28:16, przez Łukasz
Szanowny Panie Burmistrzu,

Jako mieszkańcy ul. Prądzyńskiego od numerów 21 do 29:

- pragniemy zwrócić uwagę, że równanie ul. Prądzyńskiego kończy się na wysokości ul. Podchorążych, pozostawiając dalszy odcinek bez zmian.
- zwracamy się z prośbą o wykonanie latarni na rogu ulicy Prądzyńskiego za domem numer 21. (ewidentna przerwa w ciągu latarni)

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-05 09:15:35
Szanowny Panie
Przekażę uwagę do Grupy Remontowej. Kwestię ewentualnej brakującej lampy sprawdzimy i podejmiemy stosowne działania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-29 08:40:33, przez Marcin Trzaskowski
Panie Burmistrzu,

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby w gminie Karczew pojawiła się choćby namiastka programu, który w Otwocku nazywa się RODZINA 3+.

---

W ramach projektu Rodzina 3+ dla dzieci posiadających Kartę przysługują m.in. następujące ulgi:

- bezpłatne przedszkole (nie trzeba płacić za dodatkowe godziny)
- opłaty za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w przedszkolach i Żłobku Miejskim nie będą przewyższały 1zł w wymiarze miesięcznym;
- miejskie jednostki organizacyjne (m.in. usługi oświatowe, dobra kultury, sportu i rekreacji) są zobowiązane uwzględnić w cenniku 1zł brutto dla dzieci oraz opiekuna korzystającego ze wstępu razem z dziećmi

W przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesięcznych oraz rocznych za uczestnictwo dzieci w zajęciach w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań i tym podobnych, zobowiązane są uwzględnić przy określaniu wysokości opłat cenę 1 zł brutto.

---

Tak jest w Otwocku i rozumiem, że nie na wszystko od razu mogą znaleźć się pieniądze, ale może warto zacząć od drobnych kroków? Może młodzi piłkarze Mazura Karczew (nie bez powodu piszę o nich - jestem tym najbardziej zainteresowany :) z rodzin 3+ mogliby za zajęcia płacić 1 zł zamiast 60 zł. Nie sądzę, żeby w każdym z roczników było takich piłkarzy więcej niż 2-3, więc przy 11 rocznikach chodzi o miesięczne dofinansowanie rzędu 2000-2500 zł. Dużo i niedużo, ale byłby to fajny gest w kierunku rodzin wielodzietnych.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:52:08
Szanowny Panie
Aktualnie prowadzimy prace przygotowawcze i analizy w tym temacie. Myślę, że realny termin na wprowadzenie w życie propozycji to wrzesień 2017 r., ale o tym będą decydować Radni.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-28 23:23:15, przez Marcin Michalczyk
Szanowny Panie Burmistrzu

Bardzo proszę o podanie do publicznej informacji danych, jaki jest wpływ do Gminy Karczew z tytułu ˝Podatku dochodowego od osób fizycznych˝ z podziałem na ulice.
W odpowiedzi na pytanie z dnia 2017-03-20 08:44:26, odnośnie ˝Płać podatki tam gdzie mieszkasz˝, precyzyjnie Pan podał jaki jest wpływ z tytułu podatków dochodowego od osób fizycznych z ulicy Reja.

Wpływ z Podatku dochodowego od osób fizycznych˝ jest to 1/3 przychodu budżetu gminy.

Proszę to pytanie traktować jako o ˝wniosek o dostęp do informacji publicznej˝, a odpowiedź proszę opublikować z pośrednictwem BIPa.

Z poważaniem
Marcin Michalczyk
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:51:32
Szanowny Panie
W swoich dwóch poprzednich odpowiedziach na Pana pytania użyłem stwierdzenia “... że nie rozumie Pan... “. Dziś muszę po raz trzeci to stwierdzić. Proszę czytać ze zrozumieniem moje odpowiedzi, albowiem ja w swojej odpowiedzi do Pana odnośnie ul. Reja określiłem precyzyjnie (jak Pan stwierdził) wielkość podatku lokalnego tj. ”podatku od nieruchomości”, a nie wpływu z tytułu “podatku dochodowego” (co Pan raczył przytoczyć). To są całkowicie inne podatki.
Jeżeli chodzi o kwestię, która jest w zakresie informacji publicznej, to przygotujemy odpowiedź w terminie ustawowym.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 16:36:13, przez Piaski
Panie Burmistrzu.
Jestem rozgoryczona stanem ulicy Piaski. Rozumiem, że rachunki za naprawę zawieszenia w samochodach mamy wysyłać na adres urzędu? Wstyd i obciach. Radziłabym odwiedzić i ocenić stan faktyczny ulicy. Liczymy chociaż na jakieś wyrównanie.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:50:26
Szanowna Pani
Jeżeli chodzi o równanie ulic, to jest ono realizowane. Rachunki za udokumentowane szkody samochodowe proszę składać do Grupy Remontowej w Karczewie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 21:15:37, przez Janusz Wachnik
Czy będzie referendum w sprawie przyłączenia Karczewa do Warszawy tak jak w Legionowie ? Które jest ważniejsze niż zbieranie podpisów w urzędzie . Czy są plany podjęcia takiej uchwały rady jak w Legionowie ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:49:22
Szanowny Panie
Na pewno referendum ma większą moc prawną. Będziemy niebawem, wspólnie z Radnymi, zastanawiać się nad kolejnymi działaniami w tej sprawie. Proszę jednak pamiętać, że przeprowadzenie referendum wiąże się z kosztami, które wstępnie szacujemy na ok 40 - 50 tys. zł.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-28 07:56:53, przez Edyta Żelazko
Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy w przypadku braku miejsc w przedszkole dla dziecka trzyletniego, istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie części kosztów przedszkola prywatnego? czy trzeba spełniać jakieś kryteria dochodowe?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 11:47:45
Szanowna Pani
Jeżeli dziecko spełnia wszystkie kryteria naboru, to będzie przyjęte do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-23 20:55:16, przez Mieszkaniec
Panie Burmistrzu, pod koniec 2016 roku MZDW wyciął wszystkie potężne drzewa (10 sztuk) rosnące po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 712 w kierunku Wisły. Topole, które tam rosły zapewniały cień ludziom spacerującym nad rzekę w lato, a wieczorami utrzymywały ciepło przy powierzchni ziemi (wiele osób wracało po zmroku). Chciałbym zapytać, czy jest możliwość wystosowania pisma do MZDW z prośbą o wykonanie nasadzeń po lewej stronie w miejscu wyciętych topoli, najlepiej na całej długości drogi od obwodnicy do wału? Na razie i pewnie jeszcze przez długi czas, most łączący dwa brzegi nie powstanie, więc drzewa w niczym by nie przeszkadzały.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-28 08:40:00
Szanowny Panie
Z informacji, które posiadam MZDW planuje wykonanie nasadzeń. Tym niemniej wystosujemy do MZDW stosowne pismo.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-23 18:46:38, przez Mieszkanka Karczewa
Jestem mieszkanką gminy i nie zgodzę się z zarzutami Pana Michalczyka wiem, że strona Gminy nie jest odpowiednia do takiej polemiki ale szkoda mi bardzo Pana Michalczyka, bo gdybym odprowadzała tak duże podatki jak Pan Michalczyk do budżetu gminy to wolałabym kupować działkę tak gdzie będę miała zapewnione odpowiednie warunki do życia - czyli kupiłabym działkę tam gdzie wszystkie media są dostępne, zapewne koszt działki byłby większy ale jeżeli płacę tak duże podatki to Mnie stać by zapłacić więcej. Kto jak nie ten Pan powinien wiedzieć na co są przeznaczane pieniądze z naszych podatków.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-28 08:39:13
Szanowna Pani
Dziękuję za głos w sprawie.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-23 16:28:49, przez Mieszkaniec Otwocka W.
Szanowny Panie Burmistrzu
Proszę o interwencję w sprawie rozsypania tłucznia na ul. Polnej w Otwocku Wielkim, który leży i czeka na to od grudnia. Codziennie go ubywa więc niedługo zapewne już nic nie zostanie z tej wielkiej góry... a to nie był zakup za 10 zł.
Liczę na Pana MOC.
Mieszkaniec
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-28 08:38:20
Szanowny Panie
Z informacji, które posiadam od Sołtysa w najbliższą sobotę mieszkańcy Otwocka Wielkiego mają uczestniczyć w akcji rozwiezienia tłucznia na drogi. Proszę skontaktować się z Panem Sołtysem.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-22 21:38:03, przez Lidia
Panie Burmistrzu.

Czy można prosić o pomoc, ewentualnie przekazanie sprawy odpowiednim służbom w sprawie postawienia znaku drogowego STOP przy wyjeździe z ul Wiślanej w Karczewie na drogę 801?
Wielu kierowców wyjeżdżających z Karczewa nie zwraca uwagi na znajdujący się tam znak - ustąp pierwszeństwa - i wyjeżdża wprost przed auta jadące trasą 801, bez jakiegokolwiek zatrzymywania się. Można odnieść wrażeniem, że ci kierowcy zachowują się jakby mieli drogę z pierwszeństwem przejazdu. Wielokrotnie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-23 09:15:54
Szanowna Pani
Z uwagi na to, że ul. Wiślana jest drogą powiatową, przekażemy sprawę niezwłocznie do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 ] >> koniec

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
6435205
Dzisiaj:
504
Gości on-line:
5
Twoje IP:
54.198.190.185
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij