Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w Gminie Karczew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją publiczną. W tym celu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Karczewie wniosek.


Transport uczniowiów niepełnosprawnych:

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej- nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

- zapewnienie dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczym, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Karczewa a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dowozu własnym pojazdem do wniosku należy  odpowiednio dołączyć:

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;

- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno– pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,

- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu (jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na osobę składającą wniosek należy dołączyć oświadczenie użyczenia pojazdu podpisane przez właściciela pojazdu)


W przypadku ubiegania się o dowóz zbiorowy uczniów niepelnosprawnych organizowany przez Gminę Karczew należy odpowiednio dołączyć:

-aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;                       

- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno– pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,

- potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,


Szczegółowe informacje:

Młodszy referent - Monika Walkiewicz, pok. 34 (II piętro), tel. 22 780-74-97 wew. 140.


Do pobrania:

- Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły


- Zwrot kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego

UM Karczew

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
7744954
Dzisiaj:
128
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.80.226.185
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij