Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Młodociani pracownicy

 

Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych. Dofinasowanie to Pomoc De Minimis


Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.). W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5.


Komu przysługuje dofinasowanie?

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiadające kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami o których mowa w pkt. wyżej.


Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca powinien:

- złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego egzaminu

- dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty;

- dołączyć kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

- dołączyć kopię odpowiedniego dyplomu lub świadectwa potwierdzającego danie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu

Wszystkie kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem


Szczegółowe informacje:

Młodszy referent - Monika Walkiewicz, pok. 34 (II piętro), tel. 22 780-74-97 wew. 140.


Do pobrania:

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

- Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

UM Karczew

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
7440025
Dzisiaj:
146
Gości on-line:
4
Twoje IP:
54.145.101.33
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij