Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Organizacje Pozarządowe

 

Organizacje pozarządowe, zwane także skrótem NGO (z ang. non-governmental organization) to wszytskie instytucje funkcjonujące poza obrębem sektora publicznego oraz sektora biznesu, czyli stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, uniwersyteckie organizacja studenskie, koła gospodyń wiejskich i wiele innych. Ponadto wśród organizacji pozarządowych należy wyróżnić organizacje pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i fundacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uzyskały w sądzie status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego i wolontariatu w Gminie Karczew w 2014 r.


Projekt konsultacji: ZMIANY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KARCZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA  ROK 2015

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Projekt programu współpracy

 

LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY KARCZEW


Towarzystwo Przyjaciół Karczewa
Facebook: www.facebook.com/towarzystwo.przyjaciol.karczewa/
 
Przyczynianie się do poznawania i utrwalania historii miasta i najbliższej okolicy poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konkursów wiedzy, wycieczek i imprez okolicznościowych. Inspirowanie różnych form zainteresowania sztuką, w tym ludową, poprzez organizowanie wystaw plastycznych zawodowych artystów i amatorów oraz promowanie na łamach "Głosu Karczewa" lokalnych twórców. Występowanie z inicjatywami dotyczącymi życia społecznego, oświatowego i kulturalnego oraz zagadnień ochrony środowiska.
Polski Związek Wędkarski Okręg mazowiecki koło miejsko - gminne nr 25
ul.Widok 2, 05-480 Karczew
e-mail: kolo25karczew@op.pl, www: http://25karczew.ompzw.pl
 
Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte
ul. Mochnackiego 4
05-480 Karczew
 
Nazwa Stowarzyszenia oddaje to, dla czego jesteśmy razem. Jesteśmy pasjonatami. Aktywne muzykowanie, nauka i praca są źródłem radości i tworzą niepowtarzalny klimat, dla którego warto pomimo zmęczenia przyjść po pracy, szkole i w czasie wolnym, by znowu popłynęła muzyka.
Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi
działający przy Urzędzie Miejskim w Karczewie
ul. Warszawska 28, 05 - 480 Karczew
e-mail: hdkkarczew@gmail.com, www: www.hdkkarczew.pl
 

Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK.


Stowarzyszenie "Klub Kobiet w Karczewie"
ul. Widok 2, 05-480 Karczew

Celem stowarzyszenia jest wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości kobiet w ich działalności zawodowej, społecznej, osobistej, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień kobiet.

e-mail: klubkobiet@karczew.pl


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż
Nadbrzeż 29b, 05-480 Karczew
tel:(22) 780-77-87
 
Powodem powstania było przyjęcie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu, uprzednio zlikwidowanej uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie.Misją jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nadbrzeż oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 
Stowarzyszenie Ekopatrol Karczew
ul. Bohaterów Westerplatte 4, 05-480 Karczew
 
Gównym celem stowaryszenia jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Stowarzyszenie "Inicjatywa Gospodarcza dla Karczewa"
ul. Widok 2, 05-480 Karczew

Główne cele Stowarzyszenia, to m. in. przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Karczew, wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej na terenie Gminy Karczew, służącej rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej, reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu Gminy Karczew w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami, konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Gminy Karczew, promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej.


Stowarzyszenie „W stronę słońca”
05-480 Karczew, ul. Bielińskiego 1
Kontakt: tel. 504 864 953
www.wstroneslonca.org.pl

Stowarzyszenie pomaga dzieciom, które pochodzą z rodzin, borykających się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi.


Międzyszkolny Klub Sporotwy
ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05 - 480 Karcze
www: http://www.mks.karczew.net

Celem MKS Karczew jest prowadzenie w sposób zorganizowany i ciągły działalności związanej z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza sportu młodzieżowego oraz organizowanie, rozwijanie propagowanie sportu piłki ręcznej.


Ludowy Klub Sportowy "Mazur Karczew"
ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, 05 - 480 Karczew
tel/fax.: (22) 780 65 66
e-mail: biuro@mazurkarczew.pl
www: www.mazurkarczew.pl

Celem Klubu jest działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności: rozwój różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie ich poziomu,organizowanie masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, dbanie o właściwy stan bazy sportowo – rekreacyjnej, czynny udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz dbanie o rozwój, poziomu kulturalnego i sportowego swoich członków.


Ludowy Zespół Sportowy "Rokola"
ul. Zamkowa 36, Otwock Wielki
Karczew 05-480
 
Celem Klubu jest działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności
Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie
Adres: 05-480 Karczew, Rynek Zygmunta Starego 35
tel. 22 780-68-83
e-mail: ospkarczew@op.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu
Adres: 05-480 Karczew, Łukówiec 4
tel.  511 767 206
Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku Wielkim
Adres: 05-480 Karczew, Otwock Wielki, ul. Zamkowa 37A
tel.  531 220 589
e-mail: osp.otwock.wielki@gmail.pl
Orkiestra OSP Karczew
Adres:05-480 Karczew, Rynek Zygmunta Starego 35
 

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
7744839
Dzisiaj:
125
Gości on-line:
4
Twoje IP:
54.80.226.185
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij